Main menu

Velkommen tillidsvalgte

Her finder du målrettet og brugbar information for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i DS.

I klubben finder tillidsvalgte sammen med kolleger på arbejdspladsen.

Tillidsrepræsentanten fungerer som medlemmernes talsmand og forhandler på deres vegne om f.eks. Ny Løn og personalepolitik.

Om forhandlingssystemet, lønstrategi, forhåndsaftaler, resultatløn og meget mere.

Forhandling